OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH NASZYCH KLIENTÓW

Administratorem danych osobowych Klientów jest BIT-TECH Łukasz Widomski, ul. Krasińskiego 7/48, 23-204 Kraśnik; NIP: 715-158-90-17; REGON: 060629056; Ewidencja Działalności Gospodarczej nr 8096/2010; e-mail: biuro@bit-tech.pl

Dokonując rejestracji w serwisie: bit-tech.pl, modding.bit-tech.pl lub innych należących do BIT-TECH, Klient akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji umowy sprzedaży oraz świadczenia usług serwisowych. Zakres przechowywanych przez nas danych osobowych obejmuje:

 • imię
 • nazwisko
 • numer telefonu
 • numer NIP
 • adres pocztowy
 • adres e-mail

Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są przez Administratora w celu:

 • obsługi zamówień i sprzedaży produktów
 • serwisowania i pomocy technicznej dla Klientów w zakresie oferowanego towaru i usług
 • informowania Klientów o aktualizacjach ww. produktów
 • prowadzenia dokumentacji księgowej i rozliczeń w właściwymi urzędami podatkowymi

W ramach naszego serwisów nie przeprowadzamy automatycznego przetwarzania danych osobowych (profilowania).

Dane osobowe możemy przekazywać innym podmiotom:

 • prowadzącym działalność pocztową lub kurierską
 • bankom, wyłącznie w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń finansowych (np. zwrotów nadpłat)
 • serwisowi PayU, PayPal, wyłącznie w przypadku wyboru przez Klienta płatności za pośrednictwem tych serwisów
 • organom państwowym, np. celem realizacji obowiązków podatkowych

Jako Administrator jesteśmy obowiązani do przechowywania dokumentów zawierających dane przez okresy wskazane przepisami prawa lub jest to konieczne do prawidłowego funkcjonowania BIT-TECH i zachowania zasady rozliczalności.

Nasze serwisy wykorzystują pliki cookies w celu analizy ruchu na naszych stronach, jednakże w ramach tych czynności nie przetwarzamy danych osobowych w rozumieniu RODO.